Psychologické testy

Online testování pracovníků pro firmy a personalisty

 Přihlásit se
Jméno:  Heslo:

 Zaregistrovat se
Pokud chcete využívat tyto testy, zaregistrujte se prosím

 
Testy:
 Test vlastností osobnosti TAKE3
 Ukázkový výsledek s vysvětlením

 Test mentálního výkonu EXEC-PRO
 Ukázkový výsledek s vysvětlením
 

 
 Veřejné psychotesty
 Přidat k oblíbeným
 
Jste tu poprvé a chcete si
některé testy vyzkoušet?
Zaregistrujte se a zavolejte nám
na tel. 777 649 129, rádi Vám poskytneme testy na ukázku zdarma. 
 
 
 
Tyto testy jsou neveřejné – určené firmám a personalistům; veřejné online psychotesty najdete na www.psychonet.cz
 
Vítejte na webu profi.psychonet.cz, kde najdete psychologické testy pro výběr a posuzování pracovníků.

 
JAK TO FUNGUJE?
Vše je zařízeno tak, abyste vy měli s testy co nejméně práce. Stačí počítač s připojením na internet, před který posadíte člověka, jehož chcete testovat. Dotyčný projde test (obvykle to stihne za 15-20 minut) a vy si necháte zobrazit vyhodnocení, které je k dispozici ihned.
K využití vám nabízíme test osobnostních vlastností, který zjistí povahové založení - tedy zda se daný člověk hodí spíš na samostatnou nebo týmovou práci, zda je vůdčí nebo submisivní, zda umí přejímat zodpovědnost, jestli je emocionálně stabilní nebo bude reagovat spíše citlivě a další informace.
Další testem je hodnocení mentální výkonnosti – jak je na tom dotyčný s pozorností, inteligencí, schopností fungovat efektivně bez dělání chyb a zda zvládne hodně nebo méně práce.
 

 
JAK ZAČÍT?
Testy nejsou veřejně přístupné, což chrání vás, klienty z řad firem a personálních agentur, před možným zneužitím testů ze strany vašich klientů/pracovníků. Proto je nutné se nejprve zaregistrovat - stačí jen základní údaje o vaší firmě a pár minut času. Registrací se přitom vůbec k ničemu nezavazujete - když se rozhodnete testy neobjednat, nic se neděje. Svou registraci můžete také kdykoli zrušit. Po registraci se budete moci přihlásit do svého profilu, v němž už můžete objednávat testy a testovat. Nově registrovaným klientům poskytujeme testy na vyzkoušení zdarma - stačí zatelefonovat nebo napsat e-mail. Když se vám testy budou líbit, objednáte si je; a naopak.

 
Zaregistrujte se  ozvěte se nám a vyzkoušejte testy zdarma  objednejte  testujte

 
Testy osobnosti
zkoumají vlastnosti člověka - zda je dominantní nebo podřídivý, samostatný nebo týmový, internalista nebo extrernalista, mírný nebo akční, pečlivý nebo spíš živelný, zodpovědný nebo nespolehlivý...
 
Výkonové testy
zkoumají lidské schopnosti - např. inteligenci, pozornost, paměť, rychlost a přesnost odváděné práce.
 
Lidé jsou nejcennějším firemním kapitálem a je třeba zajistit, aby byli na vhodná místa přijímáni vhodní kandidáti. Náklady na zapracování a přeobsazení nevhodného pracovníka jdou minimálně do desítek, spíše stovek tisíc korun, takže se vyplatí postupovat obezřetně a pokud možno na první pokus správně. K tomu vám pomohou i tyto psychologické testy.
Které testy můžete v současné době využívat:
 
 
 TAKE3 – test osobnosti
 
Tento psychologický test hodnotí 12 osobnostních vlastností, které jsou důležité v oblasti práce: typ týmový, samostatný, akční, mírný, vůdčí, vedený, internalista, externalista, bojovný, ústupný, emocionální a věcný. Součástí jsou i další, zajímavé doplňkové hodnoty a škála upřímnosti odpovědí.
TAKE3 je pro testované osoby obtížné zkreslit – je koncipován tak, aby nebylo jasné, jak "správně" odpovídat. Nenajdete zde jinak poměrně typické otázky typu "Jste ochoten se ve svém oboru dále vzdělávat?", na které odpovídají všichni stejně a které jsou zcela k ničemu. Výsledky testu TAKE3 by proto měly být spolehlivé a skutečně užitečné.
Kompletní informace a přístup testu vám jsou k dispozici po registraci.
Ukázkový výsledek s vysvětlením
 
 
 EXEC PRO – test mentálního výkonu
 
Jde o náročný výkonový test, který v mnoha různých úlohách prověří mentální potenciál testovaného. Vyhodnocuje se úroveň pozornosti, rychlost, přesnost, inteligence, odhad, množství odvedené práce a celkový výkon.
Během testování se dotyčný dostává do časové tísně a musí čelit rušivým vlivům – tak, jak se to v běžných situacích často stává. Výsledek testu do velké míry odráží právě i schopnost obstát ve ztížených podmínkách.
Kompletní informace a přístup testu vám jsou k dispozici po registraci.
Ukázkový výsledek s vysvětlením
 
 

 O psychodiagnostice
 
Psychologická diagnostika je označení pro postupy, které slouží ke zjišťování psychických vlastností a schopností. Pokusy o diagnostiku jsou staré, jako lidstvo samo. Lidský charakter se odvozoval z tvaru postavy, tvaru lebky, data a okolností narození apod. Číňané již před více než dvěma tisíciletími testovali společenskou úroveň mandarínů.
 
Testová psychodiagnostika, jak ji známe dnes, se začala rozvíjet na přelomu 19. a 20. století, a prvními testy byly testy inteligence. Binetovy testy z r. 1905 slouží dodnes jako základ pro tvorbu určitých typů IQ testů. Postupně se vytvářely metody pro personalistiku a testy zvolna pronikaly do dalších oblastí užití. Ke konci 20. století už byly testy hojně využívány i veřejností, což souvisí se zájmem o osobní růst.
 
Psychodiagnostika, to ovšem nejsou pouze testy. Základní prací psychoterapeutů a jiných psychologů a psychiatrů je zjišťovat vlastnosti a tendence člověka pomocí pozorování a rozhovoru. Ačkoli se to může zdát snadné, právě tyto metody vyžadují velký cvik a zkušenost. Dále sem patří sejmutí anamnézy – neboli informace o dosavadním životě. K zajímavým zdrojům informací patří i různé kresby, písmo, deník a jiná tvorba; zajímavé může být leccos vč. např. způsobu, jakým člověk típá cigaretu nebo co vyhazuje do odpadkového koše.
 
Psychologické testy se dělí na výkonové a osobnostní. Výkonové testy zkoumají určitou schopnost – sem patří např. testy inteligence, testy pozornosti, testy paměti nebo testy matematických schopností. Osobnostní testy se snaží odhalit vlastnosti osobnosti, jako je např. dominance, agresivita, sebejistota, společenskost, ovlivnitelnost a další.
 
Dobrý osobnostní test obsahuje velké množství otázek nebo tvrzení. Mělo by být těžké odhadnout, kam která otázka míří, aby člověk výsledek záměrně nezkresloval. Při tvorbě testů se uplatní i statistické výpočty – testy se musí mimo jiné tzv. normovat, aby poskytovaly hodnotné informace.
 
Snažíme se, aby do kategorie kvalitních testů s hodnotnými výsledky patřily i zde nabízené psychologické testy.